место в рейтинге
 • 137582
 • 7
 • 5
Нравится блог?
Подписывайтесь!

Профилактика вовлечения молодежи в деструктивные сети

О сколько нам открытий чудных Готовит просвещенья дух И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг, И случай, бог изобретатель. А.С. Пушкин С повсеместным распространением сети Интернет...
26 нояб. / 11:30
 • 242
 • 0

Хизб ут-Тахрир ұйымының зайырлылыққа көзқарасы

Хизб ут-Тахрир діни партиясы 1953 жылы Шығыс Иерусалимде египеттік «Мұсылман бауырлар» немесе «Братья мусульмане» қозғалысының филиалы ретінде Тақуиддин ан-Набханидің бастамасымен жергілікті басқару...
26 нояб. / 11:21
 • 501
 • 0

ИСЛАМСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХИЗБ УТ-ТАХРИР: ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ

В свете последних драматических событий, развернувшихся в различных частях Ближнего Востока и Европы как никогда ранее, необходимо акцентировать внимание общества на то, что государство и граждане...
25 нояб. / 12:29
 • 196
 • 0

Хизб-ут Тахрир ұйымы идеологиясының қаупі

Өздерін азат ету партиясы деп атайтын «Хизбут тахрир» партиясын көптеген елдердің құзырлы ұйымдары эсктремистік бағыттағы ұйым деп таныған. Бұл ұйымға 2005 жылы біздің елімізде де тыйым салынды. 1952...
25 нояб. / 12:26
 • 388
 • 0

МЕХAНИЗМЫ ПРOТИВOДЕЙСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНOСТИ «ТAБЛИГИ ДЖAМAAТ»

Одной из характерных особенностей развития нашего государства является заметное возрастание роли религии в жизни общества. Из года в год растет число верующих и религиозных объединений, увеличивается...
25 нояб. / 10:46
 • 162
 • 0

«Таблиғи Жамағат» ұйымы пайда болуының объективтік факторлары

«Таблиғи Жамағат» ұйымның атауы араб тілінен алынған, қазақша мағынасында «жеткізу, хабарлау, ақпараттандыру» дегенді білдіреді.Нақтырақ айтқанда, ұйымның негізгі мақсаты «ислам дінін өзге адамдарға...
25 нояб. / 10:32
 • 367
 • 0

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РЕЛИГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ

В последние десятилетия в мире мы наблюдаем борьбу двух тенденций. С одной стороны – устанавливается новый уровень межрелигиозного сотрудничества в решений проблем, стоящих перед обществом. С другой...
24 нояб. / 11:04
 • 135
 • 0

Профилактика вовлечения молодежи в деструктивные сети

С повсеместным распространением сети Интернет, снижением минимального возраста его пользователя, а также высокой компьютерной грамотностью подрастающего поколения, притом, что и физиологически и...
16 нояб. / 17:38
 • 586
 • 0

Жастар және рухани құндылықтар

Бүгінгі күнде еліміздің үштен бір бөлігін құрайтын жастар - келешек қоғамның жарқын болашағын қалыптастыратын стартегиялық мақсаттарды жүзеге асырушысы екені мәлім. Сондықтан жастардың білімді...
16 нояб. / 17:27
 • 2313
 • 0

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕСТРУКТИВНЫХ КУЛЬТОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ

Анализ деятельности ряда деструктивных религиозных течений позволяет прийти к выводу, что основной их целью является подрыв духовных ценностей общества, что в свою очередь выражается в противостоянии...
16 нояб. / 17:22
 • 856
 • 0

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РЕЛИГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РЕЛИГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ В последние десятилетия в мире мы наблюдаем борьбу двух тенденций. С одной стороны – устанавливается новый уровень межрелигиозного...
16 нояб. / 17:10
 • 572
 • 0

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РЕЛИГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РЕЛИГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ В последние десятилетия в мире мы наблюдаем борьбу двух тенденций. С одной стороны – устанавливается новый уровень межрелигиозного...
16 нояб. / 17:06
 • 152
 • 0

Пресс-релиз

2015 жылдың 13 қарашасында Алматы қаласында «Қоғамда радикалды діни ағымдардың идеяларының таралу проблемалары: қарсы тұру және шешу жолдары» атты дөңгелек үстел өтті. Іс-шараны ҚР Мәдениет және...
13 нояб. / 19:22
 • 142
 • 0

ИНТЕРНЕТ КЕҢІСТІГІНДЕГІ ДІНИ-РАДИКАЛДЫ ИДЕОЛОГИЯНЫҢ ЖАСТАРҒА ЫҚПАЛЫ

Заманымыздағы технологияның қарыштап дамуының арқасында ақпарат алаңында үлкен өзгерістер орын алды. Күнделікті өміріміздегі болып жатқан жаңалықтармен негізінен қазір ақпараттық-әлеуметтік желілер...
6 нояб. / 11:53
 • 483
 • 0

КОНФЕССИЯАРАЛЫҚ КЕЛІСІМДІ НЫҒАЙТУ ҚАЗАҚСТАН ДАМУЫ САЯСАТЫНЫҢ БАСЫМДЫЛЫҒЫ РЕТІНДЕ

ҚР МСМ ДІК Мәдениеттер мен діндердің халықаралық орталығы БАҚ-на мониторинг бөлімінің аға сарапшысы С.Булаткызы КОНФЕССИЯАРАЛЫҚ КЕЛІСІМДІ НЫҒАЙТУ ҚАЗАҚСТАН ДАМУЫ САЯСАТЫНЫҢ БАСЫМДЫЛЫҒЫ...
12 окт. / 10:58
 • 554
 • 0

ТӘКФІРШІЛДІК – ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ДӘСТҮРЛІ ДІНИ ҰҒЫМҒА ЖАТ АҒЫМ

ҚР МСМ ДІК Мәдениеттер мен діндердің халықаралық орталығы Бұқаралық ақпарат құралдарына мониторинг бөлімінің сарапшысы Утемисов А.Т. ТӘКФІРШІЛДІК – ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ДӘСТҮРЛІ ДІНИ ҰҒЫМҒА ЖАТ...
12 окт. / 10:56
 • 465
 • 0

КАЗАХСТАН В СПЕКТРЕ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА

Абдрахманова А.С. Старший эксперт Отдела международного сотрудничества Международного центра культур и религий МКС РК КАЗАХСТАН В СПЕКТРЕ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА   За годы независимости...
12 окт. / 10:53
 • 181
 • 0

О НЕКОТОРЫХ МЕТОДАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КИБЕРТЕРРОРИЗМУ В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВЕ

Есенова Д.Б., начальник Отдела межконфессиональных отношений Международного центра культур и религий КДР МКС РК О НЕКОТОРЫХ МЕТОДАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КИБЕРТЕРРОРИЗМУ  В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВЕ В...
10 окт. / 11:11
 • 380
 • 0

ӘЛЕМГЕ ТӨНІП ТҰРҒАН ҚАУІП: ЭКСТРЕМИЗМ МЕН ТЕРРОРИЗМ

ҚР МСМ ДІК Мәдениеттер мен діндердің халықаралық орталығы Талдау жұмысы бөлімінің аға сарапшысы Еденбаева М.М. ӘЛЕМГЕ ТӨНІП ТҰРҒАН ҚАУІП: ЭКСТРЕМИЗМ МЕН ТЕРРОРИЗМ ХХІ ғасырдың ең өзекті мәселелерінің...
10 окт. / 11:09
 • 405
 • 0

ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ДӘСТҮРЛІ ОТБАСЫЛЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ

ҚР МСМ ДІК Мәдениеттер мен діндердің халықаралық орталығы Бұқаралық ақпарат құралдарына мониторинг бөлімінің басшысы, ф.ғ.к.,С.Дуанаева ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ДӘСТҮРЛІ ОТБАСЫЛЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ Өмірге енді ғана...
10 окт. / 11:06
 • 382
 • 0

Противоправная деятельность «Таблиги Джамаат»: методы вербовки и проявления

Стефогло Л.В., ведущий эксперт Отдела межконфессиональных отношений Международного центра культур и религий КДР МКС РК Противоправная деятельность «Таблиги Джамаат»: методы вербовки и...
7 окт. / 11:11
 • 260
 • 0

ЭКСТРЕМИЗМ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Абдрахманова А.С., старший эксперт Отдела международного сотрудничества Междунaрoднoгo центрa культур и религий КДР МКС РК   На сегодняшний день в мире происходят значительные изменения посредством...
7 окт. / 11:05
 • 596
 • 0

О РЕЛИГИОЗНОМ ЭКСТРЕМИЗМЕ И ТЕРРОРИЗМЕ

Имaнкулoв A.Е., эксперт Oтделa межкoнфессиoнaльныx oтнoшений Междунaрoднoгo центрa культур и религий КДР МКС РК Лидер нации – Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев придает большое значение...
7 окт. / 10:51
 • 383
 • 0

АДАМГЕРШІЛІК – РУХАНИ ТӘРБИЕНІҢ НЕГІЗІ

«Адамзатқа ең алдымен тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың қас жауы» деп, ұлы ғұлама Әл – Фараби бекер айтпаған. Тәрбие беру – адамзат жолындағы үздіксіз процесс. Қазіргі танда...
7 окт. / 10:49
 • 1049
 • 0

ТЕРІС ПИҒЫЛДЫ ДІНИ АҒЫМДАРДЫҢ ЖАСТАР ҚАУЫМЫНА ӘСЕРІ МЕН ЗАРДАПТАРЫ

Қазіргі таңда тәуелсіз мемлекетімізді дамушы және дамыған елдерден ерекшелігі, ол – қоғамдағы діннің нығаюы мен елдегі діни ахуалдың тұрақты болуы. Соңғы жылдары еліміздің діни ахуалына талдау жасау...
1 июля / 12:39
 • 3606
 • 0

ДӘСТҮРЛІ ЕМЕС ДІНИ АҒЫМДАРДЫҢ ҚОҒАМҒА КЕРІ ӘСЕРІ

Қазақстан өз егемендігін алғаннан кейін қоғамның тарихи, саяси, әлеуметтік, экономикалық, мәдени салаларына елеулі өзгерістер әкеліп, еліміздің тарихи дамуының күрделі сатысына көтерілгені рухани...
1 июля / 12:37
 • 1841
 • 0

ИНТЕРНЕТТЕГІЭКСТРЕМИЗМ МЕН ТЕРРОРИЗМ

Жаһандану мен жаппай ақпараттандыру заманы адамзатты белгілі біртұтас, тығыз жүйе – интернет, ақпараттық желі секілді жаңа бір құбылысты біздің өмірімізге әкелді. «Интернет»  ғаламдық желісі үнемі...
1 июля / 12:34
 • 208
 • 0

Деструктивность влияния на общество идеологии «Таблиги Жамагат»

В «Стратегии «Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося государства» Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев подчеркнул, что: «Мы должны совершенствовать наше законодательство с...
1 июля / 12:32
 • 289
 • 0

ПУТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА В КОНТЕКСТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Данная тема не теряет свою актуальность, поскольку в глобализирующем современном всем мире наблюдается активизация таких явлений как терроризм и экстремизм, которые стали серьезной проблемой для...
1 июля / 12:30
 • 1250
 • 0

«Таблиғи жамағат» ұйымына соттың тыйым салуының маңыздылығы

2011 жылдың 11 қарашасында толықтырулар мен өзгертулер енгізілген, қоғамда көп талқыға салынып әбден сүзгіден өткен «Діни қызмет және діни бірлестік туралы» заң қабылданды. Өзгертілген зaң Қaзaқстан...
1 июля / 12:28
 • 320
 • 0